Privacy Policy – Ochrana osobných údajov

Kto sme

Naša webová adresa je: https://pornoland.cz

Ktoré osobné dáta zbierame a uchovávame.

Komentáre

Ak používateľ vytvorí komentár na stránke, zobrazený komentár bude uchovaný, ako aj IP adresa používateľa a záznam z prehliadača, ktorý pomáha pri prevencii proti spamu.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Ako používame cookies?

Cookies používame na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch,  lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú  funkcionalitu Stránky. Na Stránke môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým Stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na Stránke používame niekoľko typov cookies:

 • Základné súbory cookie
 • Prevádzkové súbory cookie
 • Funkčné súbory cookie
 • Reklamné súbory cookie
 • Súbory cookie tretích strán

Základné súbory cookies

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku Stránky a umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ Stránky. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod Stránky.

Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate Stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie Stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod Stránky.

Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť Stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. o rozloženie obsahu, zobrazenie informácií, ponúk a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie môžeme používať na Stránke na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní Stránky. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na Stránke obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookie tretích strán

Na Stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania Stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Tieto cookies používame na štatistické zisťovania o používaní Stránky, získavanie marketingovo relevantných informácií, sprístupňovanie obsahu z iných stránok (napr. videá z YouTube), a zefektívnenie našich marketingových aktivít (sledovacie cookies, optimalizačné cookies a partnerské cookies). To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán (Google Analytics, Facebook a pod.), kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na Stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nápovede každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k webovým stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude vaše osobné údaje spracúvať len v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Prevádzkovateľ spracúva následujúce osobné údaje:

 • užívateľské meno
 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • súbory cookie

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú iba na čas potrebný na splnenie účelu, na ktoré boli zhromaždené. V prípade prihlásenia sa k odberu noviniek (newsletter) bude Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracovávať len dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte.

Dôvody zhromažďovania a využívania osobných údajov

Osobné údaje budú zhromažďované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a ďaľšími platnými predpismi výhradne za účelom:

 • komunikácie s Používateľmi
 • zasielania informácií z oblasti stávkovania na internete (napr. bonusy, akcie, tipy), informácií o nových článkoch Stránky a informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa
 • skvalitňovania a optimalizácie Stránky prostredníctvom analytických a štatistických služieb
 • efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Právo na prístup k osobným údajom

Každý Používateľ Stránky má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o jeho osobe uchovávame. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Každý Používateľ Stránky má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré o jeho osobe uchovávame. V prípade že vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely, Prevádzkovateľ Stránky osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo na odstránenie osobných údajov

Každý Používateľ Stránky má právo na odstránenie osobných údajov, ktoré o jeho osobe uchovávame. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Každý Používateľ Stránky má právo na odvolanie súhlasu o spracovaní osobných údajov. Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého newslettera alebo kontaktovaním Správcu osobných údajov.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR na dozornom úrade.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ nepredáva osobné údaje Používateľa, neobchoduje s nimi, neprenecháva ich k užívaniu ani ich inak neoznamuje žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa. Osobné údaje však môžu byť poskytnuté tretím osobám v prípade predaja Stránky, kedy sa prevedú na nového Prevádzkovateľa alebo keď to vyžaduje zákon.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť tretím osobám štatistické údaje o Používateľoch, návštevnosti a ďalšie štatistické informácie týkajúce sa Stránky s tým, že tak urobí bez identifikácie konkrétnych Používateľov.

Súhlas s pravidlami a so spracovaním osobných údajov

Používaním Stránky súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov a taktiež udelujete Prevádzkovateľovi Stránky (Správca osobných údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie (EÚ) o ochrane osobných údajov 2016/679 (GDPR).

Kontakt na Prevádzkovateľa stránky

admin@pornoland.cz